Portrett av Erik Jone

Erik Joner

Erik er mikrobiolog og jobber til daglig på NIBIO med miljøgifter i jord. En omflakkende forskertilværelse har gitt ham allsidig erfaring med alt fra kompost og biokull til miljøgifter og mikroplast, og deres effekter på jord, jordorganismer og planter. Han har også engasjert seg i urbant landbruk og kvaliteten av jorda man finner i hager, parseller og på grønne tak.

Portrett av Arne Grønlund

Arne Grønlund

Arne er pensjonert jordforsker, oppvokst på et småbruk i Nord-Norge, og har allsidig kunnskap om mange former for jordbruk. Han er også sivilagronom med spesiell interesse for jord i klima-sammenheng og har deltatt i tallrike utredninger om bæredyktig landbruk og klimagassutslipp fra landbruket. Han har hatt en særlig interesse for myr og tilbakeføring av dyrket myr til en naturlig tilstand ved restaurering.