Foredrag om jord

Erik Joner tar på seg oppdrag for foredragsholder om jord og tilgrensende temaer.
Tidligere foredrag omfatter titler som:
  • Hva er jord?
  • Jordliv og jordhelse
  • Biodiversitet i jord
  • Hva er god jord
  • Kompostering
  • Jord som kilde og sluk for klimagasser
  • Jordforbedring og biokull
  • Mikroplast i jord
Forespørsel om pris og booking sendes på mail.